Manual odbiorca

 

Zagadnienia:

 

 1. Wyra┼╝enie zgody na e-FAKTUR─ś.
 2. Pierwsze wej┼Ťcie do systemu.
 3. Zak┼éadka „Faktury”.
 4. Zak┼éadka „Dokumenty”.
 5. Zak┼éadka „Ustawienia” - udost─Öpnianie dokumentów.
 6. Zak┼éadka „Zmiana has┼éa”.
 7. Kolejne wej┼Ťcie do systemu.

 

 

1. Wyra┼╝enie zgody na e-FAKTUR─ś.

Zgod─Ö na e-FAKTUR─ś mo┼╝na wyrazi─ç na 2 sposoby:

 • drog─ů elektroniczn─ů,
 • drog─ů „papierow─ů” - podpisuj─ůc umow─Ö.

 

a) Proces wyra┼╝ania zgody drog─ů „papierow─ů”.

Po podpisaniu umowy informacja o wyra┼╝eniu zgody na otrzymywanie dokumentów elektronicznych przekazywana jest z systemu informatycznego Eden Springs do systemu Eden ePlatforma. W ci─ůgu 24 godzin od momentu przekazania tej informacji na adres
e-mail Klienta, który wyrazi┼é zgod─Ö zostanie wys┼éana wiadomo┼Ť─ç:Nast─Öpnie nale┼╝y klikn─ů─ç w link znajduj─ůcy si─Ö w tre┼Ťci e-maila i post─Öpowa─ç zgodnie
z instrukcjami opisanymi poni┼╝ej, zaczynaj─ůc od zalogowania si─Ö przy u┼╝yciu numeru Klienta, NIP lub PESEL (po klikni─Öciu w link – otworzy si─Ö strona z formularzem wyra┼╝enia zgody na faktur─Ö elektroniczn─ů).

 

b) Proces wyra┼╝ania zgody drog─ů elektroniczn─ů:

1. Zgod─Ö na e-FAKTUR─ś wyra┼╝amy poprzez aktywacj─Ö us┼éugi na stronie www.eden.pl
w zak┼éadce „E-FAKTURA”.

Po wy┼Ťwietleniu zak┼éadki przechodzimy dalej klikaj─ůc w zak┼éadk─Ö „Sprawd┼║ jakie to proste”.

 

 

 

2. Nast─Öpnie klikamy w przycisk „WYRA┼╗AM ZGOD─ś.

 

 

 

 

 3. Proces rejestracji rozpoczynamy loguj─ůc si─Ö do systemu podaj─ůc swój numer Klienta.

 

 

 

Nast─Öpnie klikamy „Dalej”. System automatycznie poprosi o podanie numeru NIP (lub PESEL).

 

 

 

Po klikni─Öciu „Dalej” zostaniemy przekierowani na stron─Ö z formularzem wyra┼╝ania zgód.

 

4. W pierwszej kolejno┼Ťci nale┼╝y poda─ç/zweryfikowa─ç nast─Öpuj─ůce dane:

 • Imi─Ö 
 • Nazwisko 
 • Nr telefonu 
 • Adres e-mail

Nast─Öpnie dokona─ç wyboru sposobu logowania.

Mo┼╝na logowa─ç si─Ö na 2 sposoby:

 • korzystaj─ůc z numeru Klienta i NR NIP lub PESEL;
 • korzystaj─ůc z numeru Klienta i has┼éa.

 

 

Je┼╝eli wybrana zostanie druga metoda „logowanie przy u┼╝yciu nr Klienta i has┼éa” – nale┼╝y w odpowiednim polu wpisa─ç wybrane has┼éo. Pod polem „has┼éo” wy┼Ťwietli si─Ö miernik si┼éy has┼éa. Has┼éo musi sk┼éada─ç si─Ö z minimum 8 znaków. Po wpisaniu has┼éa nale┼╝y je powtórzy─ç w polu „powtórz has┼éo” - pole to jest nieaktywne je┼╝eli has┼éo nie zawiera 8 znaków.

 

 

 

 

 

Has┼éo i sposób logowania mo┼╝na zmieni─ç po zalogowaniu si─Ö do systemu (proces jest opisany w dalszej cz─Ö┼Ťci dokumentu).

 

Po uzupe┼énieniu wszystkich wymaganych pól (oznaczonych czerwon─ů gwiazdk─ů) klikamy „Dalej”.

 

Nast─Öpnie nale┼╝y wyrazi─ç zgod─Ö na otrzymywanie dokumentów drog─ů elektroniczn─ů, oraz zaakceptowa─ç regulamin zaznaczaj─ůc pola „Tak” - pole te s─ů obowi─ůzkowe. Zach─Öcamy równie┼╝ na wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, aby otrzymywa─ç informacje o promocjach, nowo┼Ťciach itd. - nast─Öpnie klikamy przycisk „Dalej”.

 

 

Po zaakceptowaniu regulaminu i wyra┼╝eniu zgody zostaniemy przeniesieni na stron─Ö
z informacj─ů o dalszych krokach.

 

 

Jednocze┼Ťnie na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji wys┼éany zostanie list powitalny potwierdzaj─ůcy dokonanie rejestracji w systemie Eden ePlatforma.

W e-mailu znajdziecie Pa┼ästwo link, który nale┼╝y klikn─ů─ç aby doko┼äczy─ç proces rejestracji.

 Weryfikacja to┼╝samo┼Ťci odbywa si─Ö poprzez klikni─Öcie w link znajduj─ůcy si─Ö w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci.

Po wykonaniu tej czynno┼Ťci nast─Öpuje pierwsze wej┼Ťcie do systemu.
2. Pierwsze wej┼Ťcie do systemu Eden Eplatforma

Nale┼╝y ponownie poda─ç numer Klienta, a nast─Öpnie w zale┼╝no┼Ťci od wybranego sposobu logowania NIP, PESEL lub has┼éo.

Po wej┼Ťciu do systemu u┼╝ytkownik przenoszony jest automatycznie do zak┼éadki „Faktury”.

3. Zak┼éadka „Faktury”


Zak┼éadka „Faktury” zawiera list─Ö otrzymanych faktur. Otrzymane dokumenty wy┼Ťwietlaj─ů si─Ö jeden po drugim jako wiersze w tabeli.


Tabela zawiera podgl─ůd najwa┼╝niejszych informacji z faktury, które wy┼Ťwietlone s─ů
w nast─Öpuj─ůcej kolejno┼Ťci:

 • id – nr systemowy dokumentu;
 • typ dokumentu – informuje czy jest to faktura, czy inny dokument przes┼éany przez firm─Ö Eden;
 • ID odbiorcy – numer Klienta;
 • Nr faktury;
 • Data wystawienia;
 • Termin p┼éatno┼Ťci;
 • Kwota do zap┼éaty;
 • Data pierwszego odczytu – data pierwszego wy┼Ťwietlenia dokumentu;
 • Op┼éa─ç / Pobierz / E-FAKTURA – mo┼╝liwo┼Ť─ç wy┼Ťwietlenia, podgl─ůdu lub pobrania orygina┼éu dokumentu (zabezpieczonego podpisem elektronicznym) oraz op┼éacenia nale┼╝no┼Ťci za pomoc─ů systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych.

Sortowanie dokumentów

W nag┼éówku tabeli w ka┼╝dej kolumnie znajduj─ů si─Ö strza┼éki za pomoc─ů, których mo┼╝emy sortowa─ç dokumenty rosn─ůco lub malej─ůco. Sortowanie dotyczy kolumny, dla której zosta┼éa wci┼Ťni─Öta strza┼éka.Filtrowanie dokumentów

W ka┼╝dej kolumnie pod nag┼éówkiem znajduje si─Ö pole umo┼╝liwiaj─ůce wpisanie warto┼Ťci lub daty. Np. Id odbiorcy, Daty wystawienia. Po wype┼énieniu pól mo┼╝emy dokona─ç filtrowania dokumentów na podstawie zadanych kryteriów.

Na ko┼äcu nag┼éówka tabeli, w ostatniej kolumnie znajduj─ů si─Ö dwa przyciski:

Filtruj i Czy┼Ť─ç.

Po wci┼Ťni─Öciu „Filtruj” nast─Öpuj─Ö filtracja tabeli. Przycisk „Czy┼Ť─ç” usuwa wcze┼Ťniej wprowadzone kryteria.

4. Zak┼éadka „Dokumenty”


W zak┼éadce Dokumenty znajduj─Ö si─Ö lista dokumentów nie b─Öd─ůcych dokumentami fiskalnymi - umieszczane zostan─ů: newslettery oraz ulotki reklamowe.


5. Zak┼éadka „Ustawienia”


Udost─Öpnianie dokumentów

Je┼Ťli jeden odbiorca posiada kilka kont (kilka firm), ┼╝eby podejrze─ç wszystkie swoje dokumenty musi si─Ö logowa─ç za ka┼╝dym razem do innego konta (innej firmy).

Aby unikn─ů─ç wielokrotnego logowania, odbiorca mo┼╝e wybra─ç konto nadrz─Ödne, na które b─Öd─ů przychodzi─ç dokumenty z innych kont.

W celu udost─Öpnienia dokumentów nale┼╝y wej┼Ť─ç do zak┼éadki „Dokumenty”.

W poni┼╝szej zak┼éadce nale┼╝y wprowadzi─ç numer konta, które ma by─ç kontem nadrz─Ödnym.

Od tej chwili dokumenty, które przychodz─ů na konta, do którego jeste┼Ťmy obecnie zalogowani b─Öd─ů równie┼╝ wysy┼éane na konto, do którego numer zosta┼é wprowadzony
w formularzu.

Po wci┼Ťni─Öciu przycisku „ok” nast─Öpuje zapisanie ustawie┼ä oraz wy┼Ťwietlenie ekranu potwierdzaj─ůcego udost─Öpnienie dokumentów.

Zmiana adresu e-mail

Aby zmieni─ç adres email nale┼╝y w formularzu „Ustawienia konta” wprowadzi─ç nowy adres e-mail i zatwierdzi─ç zmian─Ö wciskaj─ůc przycisk OK.

Po wykonaniu tej operacji na „nowy” adres e-mail zostanie wys┼éana informacja potwierdzaj─ůca zmian─Ö adresu.Zmiana numeru telefonu:

W celu zmiany (lub podania je┼╝eli wcze┼Ťniej nie zosta┼é podany) nr telefonu nale┼╝y
w zak┼éadce „
Ustawienia” wpisa─ç nowy numer telefonu w polu: „Numer telefonu”.

Zmiana sposobu logowania:

Aby zmieni─ç sposób logowania, nale┼╝y zaznaczy─ç lub odznaczy─ç pole „logowanie po ha┼Ťle”,

 • zaznaczone pole oznacza, ┼╝e logowanie do systemu nast─Öpuje przy u┼╝yciu nr Klienta i has┼éa,
 • odznaczone pole oznacza logowanie przy u┼╝yciu nr Klienta oraz NIP lub PESEL.

Po zaznaczeniu pola „logowanie po ha┼Ťle” wy┼Ťwietl─ů si─Ö pola, w których nale┼╝y poda─ç has┼éo oraz powtórzy─ç has┼éo w celu weryfikacji jego poprawno┼Ťci - podobnie jak podczas rejestracji w systemie wy┼Ťwietli si─Ö miernik si┼éy has┼éa.

Has┼éo musi sk┼éada─ç si─Ö z minimum 8 znaków i dopiero po wpisaniu takiej ilo┼Ťci znaków pole „powtórz has┼éo” b─Ödzie aktywne.


6. Zak┼éadka „Zmiana has┼éa” (dost─Öpna wy┼é─ůcznie dla Klientów loguj─ůcych si─Ö przy u┼╝yciu nr Klienta i has┼éa).
Aby zmienić hasło wystarczy wpisać obecne hasło a następnie podać nowe hasło i wpisać je ponownie w celu weryfikacji.

Po wci┼Ťni─Öciu przycisku „Zapisz” zostaje ustawione nowe has┼éo.7. Kolejne wej┼Ťcie do systemu.

Przy ponownym wej┼Ťciu do systemu zostajemy poproszeni o podanie numeru Klienta.
Nast─Öpnie system w zale┼╝no┼Ťci od wybranego sposobu logowania poprosi
o wpisanie numeru NIP, PESEL lub has┼éa. Je┼╝eli wybrali Pa┼ästwo sposób „
logowanie po ha┼Ťle”, a has┼éo zosta┼éo zapomniane nale┼╝y skorzysta─ç z opcji „przypomnienie has┼éa”.Po klikni─Öciu w link „Zapomnia┼éem has┼éa” znajduj─ůcy si─Ö pod przyciskiem „Dalej” nale┼╝y poda─ç nr Klienta i klikn─ů─ç „Wy┼Ťlij”.
Na Pa┼ästwa adres e-mailowy zostanie wys┼éana wiadomo┼Ť─ç z linkiem do logowania, której nadawc─ů jest faktura@pl.edensprings.com. Po zalogowaniu nale┼╝y dla bezpiecze┼ästwa ustali─ç nowe has┼éo.